Thanh toán

Việc thanh toán trên Seller Plat được thiết kế tự động.

Quý khách cần hỗ trợ thêm xin gửi email về sellerplat@gmail.com, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của quý khách trong vòng 8 tiếng làm việc.

Trân trọng!