QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Gói thành viên

Free Plan

Miễn phí
Đặc điểm của Free Plan
  • 5 Danh mục thực đơn
  • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • 50 Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Kế hoạch hiện tại

Trial Plan

Thử nghiệm
Đặc điểm của Trial Plan
  • 15 Danh mục thực đơn
  • 15 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
  • 152 Số lần quét mỗi tháng
  • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay